BİZİMÇİZGİMİZ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Teması:

L6e quadricyle için gövde tasarımı.

Yarışmanın Amacı:

Yarışma değerlendirme ölçütlerine uygun L6e quadricycle için gövde tasarımın belirlenmesi.

Aşamalar:

1. Basamak: Web sitesi aracılığı ile toplanan tasarımlar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından puanlanacaktır.
Bu basamaktaki değerlendirme ölçütlerine ilişkin kriterler:

  •  Yenilikçilik (inovasyon): Tasarımın yepyeni bir ürün konsepti yaratması veya mevcut bir ürüne yeni bir yaklaşım ve fayda getirmesi.
  • Öngörülen ihtiyaca cevap verme: Tasarımın belirlediği hedef kitleye ve öngördüğü ihtiyaca cevap verebilme potansiyeli.
  • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarımın mevcut teknoloji ile gerçekleştirilebilirliği veya üretim için öngördüğü teknoloji ve olanaklarının gerçekçi olup olmadığı.
  • Estetik: Görünüm, dokunsallık, etkileşim veya diğer duyusal bilgilerle olumlu bir estetik deneyim sunması.
  • Geliştirme ve detaylandırma düzeyi: Projenin kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece derinlemesine kurgulandığı. 
2. Basamak: Jüri tarafından yapılan oylama sonucunda en yüksek puanı alan 4 tasarım, web sitesinde halk oylamasına sunulacaktır. 
Halk oylaması sonucu en yüksek oyu alan tasarım Solvaytech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilecektir.  

Önemli Tarihler:

 Başlama Bitiş
1. Basamak(1)Web sitesi yayını 9 Mayıs 2021 Saat 23:59
2. Basamak(2)10 Mayıs 202112 Mayıs 2021
Halk oylaması(3)13 Mayıs 202131 Mayıs 2021 Saat 23:59

(1) bizimcizgimiz.com internet sitesinin yayına girdiği tarihten itibaren başlayıp 9 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.59’da bitecektir.
(2) 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında jüri tarafından tasarımlar değerlendirilecek ve oylama yapılacaktır. Gelen tasarım başvuru sayısına göre bu sürenin uzatılma hakkı saklıdır.
(3)13 Mayıs 2021 tarihinde en yüksek puanı alan 4 tasarım internet sitesinde ilan edilecektir. İlan yapılmasının ardından halk oylaması başlatılacaktır.

Katılım Şartları:

1. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (1)
3. Başvurulan tasarımlar özgün olmalıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmaması veya başka birine ait olması ya da daha önce piyasaya sunulmuş veyahut benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar başvuranlara aittir. Bu gibi durumların tespiti halinde tasarım sahibi yarışmadan diskalifiye edilir, diskalifiye edilenlerden ödül kazananların ödülü geri alınır.
4. Proje önerilerinde sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
5. Başvuruda bulunanlar, kişisel bilgilerini tam ve doğru olarak iletmek zorundadırlar. Eksik ya da yanlış beyan edilmiş bilgilere sahip başvuru sahipleri, ödül kazansalar dahi bu haklarını kaybedeceklerdir.
6. Katılım koşullarını sağlamadığı sonradan anlaşılanlar, ödül alma hakkını kazanamayacaklardır. Bu gibi durumlarda Solvaytech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7. Başvuru, bizimcizgimiz.com adresinden gerçekleştirilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılacak iletilerde yaşanacak olası hatalardan başvuru sahipleri şahsen sorumlu olup, bu konuda Yarışma Düzenleme Ekibi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8. Başvuru sahipleri, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
9. Bizimçizgimiz Tasarım Yarışması’na katılanlar, yukarıda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

(1) Yarışmaya 18 yaşından küçükler veli izni ile katılabilirler.
(Not: Başvuruda bulunanların bütün kişisel bilgileri, söz konusu yarışma kapsam ve süresi ile sınırlı olarak yalnızca yarışmanın amacı doğrultusunda kullanılacaktır. Bu kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında saklı tutulacaktır. Ayrıntılı bilgi için
bakınız.)
Verilecek Ödül: 10.000 TL
Ödül Töreni: Ödüle hak kazanan tasarım sahibi, bizimcizgimiz.com internet sitesinden duyurulacak ve ödülü belirtmiş olduğu kişisel bilgilerindeki banka hesap veya IBAN numarasına gönderilecektir.
Yarışma Düzenleme Ekibi: Çukurova Teknokent, Solvaytech Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti, Sabahweb Bilgi Teknolojileri Ltd-Şti. ve DBK Design Yazılım ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
Yarışma Yürütme Kurulu: Çukurova Teknokent ve Solvaytech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Duyurular: Yarışmaya ilişkin tüm duyuru, açıklama ve ilanlar bizimcizgimiz.com internet sitesinden yapılacaktır.
Başvuru ve iletişim: Başvurular www.bizimcizgimiz.com isimli web sitesi üzerinden yapılacaktır. info@bizimcizgimiz.com e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.